Shiloh University Online

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Đại học Shiloh là trường đại học Cơ đốc trực tuyến được công nhận chuyên đào tạo các nhà lãnh đạo nhà thờ, mục sư, giáo viên dạy Kinh thánh và giáo dân. Trường cung cấp các chương trình cấp bằng sau đại học và đại học với thế giới quan Cơ đốc làm nền tảng.

Đại học Shiloh cung cấp các cơ hội giáo dục bắt nguồn từ các nguyên tắc kinh thánh. Bất kể sự kêu gọi hay nghề nghiệp bạn chọn có thể là gì, việc biết Chúa qua Kinh thánh là điều cần thiết trong việc lãnh đạo, giáo dục hoặc phục vụ. Các nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo ngày nay là những người biết Lời Đức Chúa Trời và hiểu những gì Ngài nói với cá nhân họ, với hội thánh của họ, với cộng đồng của họ và với thế giới.

Địa điểm

Trực tuyến Hoa Kỳ

Address
416 D Avenue
52247 Kalona, Iowa, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn