St. John's University Online

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

St. John's là một trường đại học Công giáo Vincentian chuẩn bị cho sinh viên thành công cá nhân và chuyên nghiệp trong xã hội toàn cầu ngày nay. Có trụ sở tại thành phố New York, đây là một tổ chức đa dạng với chương trình giảng dạy tập trung toàn cầu. Được thành lập vào năm 1870, ngày nay nó mang đến cho sinh viên cơ hội học hỏi từ các chương trình được xếp hạng hàng đầu phù hợp với tiêu chuẩn ngành và tùy biến theo mục tiêu nghề nghiệp của bạn.

Địa điểm

Nữ hoàng

Address
8000 Utopia Parkway
11439 Nữ hoàng, Newyork, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn