The Fletcher School at Tufts

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trường Fletcher, được tạp chí Foreign Policy xếp hạng thứ 6 về các chương trình thạc sĩ quan hệ quốc tế vào năm 2018, cung cấp chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Toàn cầu trực tuyến có thể hoàn thành trong vòng 16 tháng. Chương trình chuẩn bị cho sinh viên trở thành những nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu. Không cần điểm GRE / GMAT để đăng ký.

Địa điểm

Trực tuyến Hoa Kỳ

Address
Packard Avenue,160
02155 Medford, Massachusetts, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn