Đọc Mô tả chính thức


Viện Y tế Công cộng Milken Institute thuộc Đại học George Washington nằm ở trung tâm Washington, và được dành để thúc đẩy sức khoẻ của các cộng đồng ở quy mô địa phương, quốc gia và toàn cầu.

Được thành lập vào năm 1997, trường Milken Institute tập trung vào các lĩnh vực y khoa, kinh doanh và giáo dục để chuẩn bị cho các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ và các dịch vụ y tế để giải quyết các thách thức về sức khỏe toàn cầu phức tạp.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh