The University of North Carolina at Chapel Hill Online

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Carolina ngày càng có nhiều lựa chọn các chương trình đại học và sau đại học trực tuyến để lấy tín chỉ học tập. Các trường chuyên nghiệp và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên của trường cũng cung cấp một số lựa chọn hạn chế các chương trình từ xa ở các định dạng khác cho các nhóm dân cư đặc biệt, cũng như một loạt các chương trình giáo dục từ xa không tín chỉ.

Các chương trình đào tạo từ xa của Đại học North Carolina-Chapel Hill được bang North Carolina chấp thuận tham gia vào Hội đồng Quốc gia về Thỏa thuận Có đi có lại của Bang. Các thỏa thuận có đi có lại của Hội đồng Quốc gia về Ủy quyền của Nhà nước là một phương pháp tiếp cận khu vực, tự nguyện để giám sát nhà nước về giáo dục từ xa sau trung học.

Địa điểm

Trực tuyến Hoa Kỳ

Address
nhà nguyện đồi, bắc Carolina, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn