UC Berkeley Executive Education Online

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

UC Berkeley Executive Education cung cấp một danh mục các chương trình được phát triển bởi những tư duy tiên tiến nhất trong học thuật và ngành để thúc đẩy sự nghiệp của các chuyên gia trên toàn cầu. UC Berkeley Executive Education là một tổ chức phúc lợi công cộng phi lợi nhuận của California được thành lập với mục đích điều hành các chương trình giáo dục điều hành trước đây do Trường Kinh doanh UC Berkeley Haas điều hành. Berkeley ExecEd phát triển và cung cấp các chương trình đăng ký mở và tùy chỉnh cho các nhà quản trị kinh doanh tại Hoa Kỳ và quốc tế.

Địa điểm

Berkeley

Address
Haas School of Business 2220 Piedmont Avenue
94720 Berkeley, California, Hoa Kỳ

Các chương trình

Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: