University of Maryland, A. James Clark School of Engineering

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Các trường Đại học Maryland của A. James Clark School of Engineering là một chương trình hàng đầu, xếp hạng trong top 25 thế giới. Nằm chỉ vài dặm từ Washington, DC, Trường Clark đang ở trung tâm của một chòm sao của các công ty công nghệ cao và các phòng thí nghiệm liên bang, cung cấp sinh viên và giảng viên tiếp cận với các cơ hội độc đáo chuyên nghiệp.

Phổ rộng của chúng tôi về các chương trình học tập, chỉ bao gồm chương trình kỹ thuật của thế giới được công nhận đại học phòng cháy chữa cháy, được bổ sung bởi một hệ sinh thái kinh doanh sôi động, thực hành đầu trải nghiệm giáo dục, và tham gia các cuộc thi quốc gia và quốc tế.

Trường Clark đang dẫn đầu tiến bộ nghiên cứu trong hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học, công nghệ nano, khả năng phục hồi thảm họa, năng lượng và tính bền vững, và an ninh mạng. Từ mã sản phẩm phổ radio vệ tinh, tin nhắn văn bản SMS đến máy bơm insulin cấy ghép, sinh viên của chúng tôi, giảng viên, cựu sinh viên và kỹ thuật được cải tiến thay đổi cuộc sống cho hàng triệu người.

Địa điểm

Công viên đại học

University of Maryland, A. James Clark School of Engineering

Address
University of Maryland
Office of Advanced Engineering Education
2105 JM Patterson Bldg
University of Maryland
College Park, MD 20742

Công viên đại học, Maryland, Hoa Kỳ
Điện thoại
+1 (301) 405-0362