West Texas A&M University - Distance Education (ONLINE)

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Kiếm toàn bộ bằng cấp trực tuyến. Tham gia một lớp học mà một vài trường đại học cung cấp. Đi học theo lịch trình của bạn.

Đại học West Texas A&M cung cấp các khóa học chất lượng ở cấp độ đại học, sau đại học và chuyên nghiệp ở các định dạng linh hoạt, dễ tiếp cận. Các khóa học trực tuyến có sẵn bằng hai hình thức tuyển sinh: theo học kỳ và Giáo dục theo yêu cầu (tùy chọn đăng ký linh hoạt).

Các yêu cầu về giấy phép và / hoặc chứng nhận khác nhau giữa các tiểu bang. Các chương trình của chúng tôi chuẩn bị cho sinh viên để được cấp phép và / hoặc chứng nhận ở Bang Texas. Chúng tôi không tuyên bố rằng các chương trình của chúng tôi chuẩn bị cho học sinh để được cấp phép và / hoặc chứng nhận ở các tiểu bang khác.

Địa điểm

Hẻm núi

Address
4th Avenue,2501
79016 Hẻm núi, Texas, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn