Đọc Mô tả chính thức

Wharton Executive Education cung cấp các chương trình có kinh nghiệm cao cho các giám đốc điều hành nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và phát triển sự nhạy bén trong kinh doanh trong các lĩnh vực như tài chính, tiếp thị và chiến lược

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Trường này cũng cung cấp:

Certificate

Wharton Executive Education Online

Rất có thể bạn đang bơi trong dữ liệu. Nó trở nên phổ biến. Nhưng như vậy có tiềm năng biến nó thành hành động tạo doanh thu. Làm thế nào để bạn thực hiện điều đó xảy ra? ... [+]

Tổng quan

Rất có thể bạn đang bơi trong dữ liệu. Nó trở nên phổ biến. Nhưng như vậy có tiềm năng biến nó thành hành động tạo doanh thu. Làm thế nào để bạn thực hiện điều đó xảy ra? Chương trình trực tuyến ba tháng của Wharton— Phân tích doanh nghiệp: Từ Dữ liệu đến thông tin chi tiết —cung cấp các nhà quản lý và nhà lãnh đạo hiểu biết về cách phân tích có thể giúp cải thiện quy trình ra quyết định của họ. Chương trình này sẽ giúp bạn xem xét dữ liệu và xác định thông tin chi tiết, cải thiện khả năng dự đoán lâu dài và quy định các hành động trong tương lai giúp đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn.... [-]

Hoa Kỳ San Francisco
Trường liên hệ
Anh
3 tháng
Trực tuyến
Đọc thêm bằng tiếng Anh
Wharton Executive Education Online

Bạn có một ý tưởng. Bạn đam mê nó. Bạn muốn nói với cả thế giới về nó. Nó cần phải ra khỏi đó. Nhưng làm thế nào để bạn có được từ đây đến đó? Đó là nơi Chương trình tăng ... [+]

Tổng quan

Bạn có một ý tưởng. Bạn đam mê nó. Bạn muốn nói với cả thế giới về nó. Nó cần phải ra khỏi đó. Nhưng làm thế nào để bạn có được từ đây đến đó? Đó là nơi Chương trình tăng tốc doanh nhân Wharton xuất hiện.

Đến với ý tưởng là phần dễ dàng. Bây giờ bạn cần các công cụ để xây dựng một nhóm, chọn cấu trúc pháp lý phù hợp, tạo nhu cầu và tăng trưởng tài chính. Tận dụng sức mạnh của Wharton trong các kết quả dựa trên dữ liệu, chúng tôi cung cấp các kỹ thuật đã được chứng minh để mở rộng quy mô doanh nghiệp của bạn.... [-]

Hoa Kỳ San Francisco
Trường liên hệ
Anh
3 tháng
Trực tuyến
Đọc thêm bằng tiếng Anh