Đọc Mô tả chính thức

Wharton Executive Education cung cấp các chương trình có kinh nghiệm cao cho các giám đốc điều hành nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và phát triển sự nhạy bén trong kinh doanh trong các lĩnh vực như tài chính, tiếp thị và chiến lược

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: