Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Công nghệ âm nhạc 2023

1 Trực tuyến Các chương trình trong Công nghệ âm nhạc 2023

Tổng quat

Những người có nguyện vọng là người biểu diễn âm nhạc, nhà sản xuất và người quản lý đều có thể hưởng lợi từ việc nghiên cứu công nghệ âm nhạc. Học sinh trong lĩnh vực này tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật âm thanh và áp dụng chúng bằng cách trộn và làm chủ các bản nhạc thô với phần mềm sản xuất nhạc.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghệ thuật biểu diễn
  • Âm nhạc
  • Công nghệ âm nhạc
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghệ thuật biểu diễn (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan