Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Công nghệ không gian địa lý 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Địa lý học
  • Công nghệ không gian địa lý
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

    Trực tuyến Các chương trình trong Công nghệ không gian địa lý

    Công nghệ không gian địa lý có thể bao gồm các vệ tinh và hệ thống thông tin địa lý thu thập và giải thích dữ liệu và hình ảnh về đất đai và biển để phân tích. Các cá nhân quan tâm đến việc tìm hiểu về các công cụ được sử dụng trong việc hiểu các điều kiện thời tiết nhất định, cũng như phát triển văn hóa, thường tìm thấy các công nghệ không gian địa lý ưa thích.