Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 9 Trực tuyến Các chương trình trong Công nghệ máy tính 2024

9 Trực tuyến Các chương trình trong Công nghệ máy tính 2024

Tổng quat

Sinh viên tham gia các khóa học về công nghệ thông tin có thể phát triển các kĩ năng về các lĩnh vực khác nhau liên quan tới điện tử và phần mềm. Các môn học thông thường có thể bao gồm các bảng tính điện tử, các hệ điều hành máy tính, kết nối mạng, ứng dụng máy tính trong môi trường kinh doanh, các ứng dụng đồ họa, xử lý văn bản và cơ sở dữ liệu.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Công nghệ
 • Công nghệ máy tính
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Công nghệ (9)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập