Keystone logo

17 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Khoa học máy tính Công nghệ thiết kế Web 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Khoa học máy tính
  • Công nghệ thiết kế Web
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (17)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Khoa học máy tính Công nghệ thiết kế Web

chương trình công nghệ thiết kế web tập trung vào việc thiết kế, phát triển và duy trì trang web cho khách hàng. Theo nhiều người dân sử dụng internet cho thương mại, giáo dục, truyền thông và thông tin trên một cơ sở hàng ngày, sinh viên tốt nghiệp giúp khách hàng khai thác thị trường trực tuyến và tạo ra một sự hiện diện trực tuyến.