Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Cải tạo nhà ở 2024

Trực tuyến Các chương trình trong Cải tạo nhà ở 2024

Tổng quat

Các nghiên cứu cải tiến nhà cửa trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để thành công trong ngành. Điều này bao gồm kiến thức về cách cải tạo nhà cửa, thiết kế nội thất đẹp mắt, làm việc với các nhà thầu và duy trì một khu vườn.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Kĩ năng đời sống
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Kĩ năng đời sống (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập