Keystone logo

0 Trực tuyến Các chương trình trong Kĩ năng đời sống DIY Cải tạo nhà ở 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Kĩ năng đời sống
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Kĩ năng đời sống (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Không có chương trình đáp ứng tiêu chí tìm kiếm của bạn. Vui lòng tinh chỉnh các bộ lọc của bạn.

Clear filters

Trực tuyến Các chương trình trong Kĩ năng đời sống DIY Cải tạo nhà ở

Các nghiên cứu cải tiến nhà cửa trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để thành công trong ngành. Điều này bao gồm kiến thức về cách cải tạo nhà cửa, thiết kế nội thất đẹp mắt, làm việc với các nhà thầu và duy trì một khu vườn.