Keystone logo

0 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu thẩm mỹ Tạo kiểu tóc Cắt tóc 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu thẩm mỹ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu thẩm mỹ (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Không có chương trình đáp ứng tiêu chí tìm kiếm của bạn. Vui lòng tinh chỉnh các bộ lọc của bạn.

Clear filters

Popular education type

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu thẩm mỹ Tạo kiểu tóc Cắt tóc

Các chương trình rụng tóc nói chung dạy học sinh các kỹ năng cần thiết để làm việc trong một tiệm cắt tóc hoặc mở kinh doanh cắt tóc của mình. Các chương trình này thường dạy cho học sinh cách cắt, cách điệu và màu tóc, cùng với kỹ năng bổ sung trong cạo râu, chăm sóc da mặt và dầu gội đầu.