Keystone logo

Bộ lọc

 • Chứng chỉ
 • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
 • Kĩ năng đời sống
 • Khả năng tính toán
 • Lập kế hoạch tài chính cá nhân
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Kĩ năng đời sống (1)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

1 Trực tuyến Chứng chỉ Các chương trình trong Lập kế hoạch tài chính cá nhân trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cho 2024

  Popular study format

  Popular education type

  Trực tuyến Chứng chỉ Các chương trình trong Lập kế hoạch tài chính cá nhân

  Một chương trình lập kế hoạch tài chính cá nhân dạy học sinh về các khía cạnh kinh tế, tư pháp, tài chính và xã hội của tài chính cá nhân. Học sinh cũng có thể hiểu biết về cách thu hút và giữ chân khách hàng, đạo đức liên quan đến tài chính và cách đưa ra lời khuyên tài chính đúng đắn.

  Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

  Giấy chứng nhận là mục tiêu theo học của rất nhiều sinh viên muốn cải thiện triển vọng tìm kiếm việc làm trong thị trường việc làm đầy cạnh tranh. Các giấy chứng nhận có thể giúp sinh viên nâng cao các kĩ năng và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như kinh doanh, tài chính, khách sạn, lãnh đạo, và quản lý.