Keystone logo

5 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học xã hội Khoa học Chính trị Chính phủ 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Khoa học Chính trị
  • Chính phủ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học xã hội Khoa học Chính trị Chính phủ

Chính phủ là một lĩnh vực nghiên cứu có nhiều chi nhánh. Còn được gọi là khoa học chính trị, chủ đề này có thể dạy cho sinh viên tầm quan trọng của chính trị, quan hệ quốc tế và hành chính công. Các khóa học và chương trình có thể trình bày các ví dụ về các nguyên tắc của chính phủ từ khắp nơi trên thế giới.