Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 13 Trực tuyến Các chương trình trong Chính sách công 2023

13 Trực tuyến Các chương trình trong Chính sách công 2023

Tổng quat

Nghiên cứu về chính sách công liên quan đến việc tạo ra và thực hiện các chính sách ở các cơ quan chính phủ địa phương, khu vực và quốc gia. Nó liên quan đến một loạt các lĩnh vực khác, chẳng hạn như khoa học chính trị, kinh tế, và hành chính công.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật hành chính
  • Chính sách công
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (13)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập