Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Chính sách công nghệ 2023

Trực tuyến Các chương trình trong Chính sách công nghệ 2023

Tổng quat

Một chương trình chính sách công nghệ được thiết kế để trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để làm việc với tư cách là quản trị viên, nhà hoạch định chính sách hoặc quản lý các công nghệ mới. Các chủ đề được đề cập có thể bao gồm thực thi luật pháp, quy tắc hoặc các phương pháp hay nhất về quản lý.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Khoa học máy tính
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập