Keystone logo

2 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Luật bảo vệ dữ liệu Chính sách dữ liệu 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Luật bảo vệ dữ liệu
  • Chính sách dữ liệu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Luật bảo vệ dữ liệu Chính sách dữ liệu

Chính sách dữ liệu là gì?
Chính sách dữ liệu dành riêng cho việc bảo vệ thông tin kỹ thuật số và cụ thể là dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân có thể được xác định từ thông tin đó, một mình hoặc kết hợp với thông tin khác. Bằng cấp về chính sách dữ liệu là một cách tốt để một cá nhân tham gia vào lĩnh vực luật riêng tư hoặc an ninh mạng. Trường này có thể dành riêng cho các cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Luật bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn rất cần thiết cho an ninh kinh tế xã hội của thế kỷ 21 vì chúng cung cấp cho các cá nhân một số quyền nhất định đối với thông tin cá nhân của họ, bao gồm cả người có thể thu thập thông tin đó, cách sử dụng và bảo vệ thông tin cũng như điều gì sẽ xảy ra khi có sự cố xảy ra.

Tôi sẽ học gì trong thời gian học Chính sách dữ liệu?
Trong khi nghiên cứu chính sách dữ liệu, học sinh sẽ tìm hiểu về các tổ chức khác nhau thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân, cách thu thập và lưu trữ dữ liệu cũng như cách dữ liệu có thể bị lạm dụng và thao túng. Bằng chính sách dữ liệu cũng tập trung vào cách áp dụng luật và chính sách để bảo vệ dữ liệu.

Thị trường việc làm như thế nào đối với mức độ Chính sách dữ liệu?
Lĩnh vực chính sách dữ liệu đang phát triển nhanh chóng với ngày càng nhiều công ty thu thập thông tin từ khách hàng và hồ sơ trực tuyến của họ. Có nhu cầu cao đối với những người có bằng chính sách dữ liệu và nghề nghiệp trong chính sách dữ liệu mang lại mức lương cạnh tranh và cơ hội thăng tiến. Sinh viên tốt nghiệp chính sách dữ liệu có thể làm luật sư, nhân viên tuân thủ, nhân viên an ninh mạng hoặc nhà lập pháp.

Làm cách nào để biết liệu tôi có nên nghiên cứu Chính sách dữ liệu hay không?
Bằng cấp về chính sách dữ liệu là một lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ cá nhân nào muốn có tương lai về quyền riêng tư hoặc an ninh mạng. Bằng cấp về chính sách dữ liệu yêu cầu kỹ năng vững chắc về kỹ thuật và công nghệ. Sinh viên quan tâm đến chính sách dữ liệu cũng nên được chuẩn bị để đọc và hiểu thông tin bằng văn bản phức tạp, được định hướng chi tiết và cókỹ năng giao tiếp tốt.