Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Chính sách Chính sách xã hội 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Chính sách
  • Chính sách xã hội
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Chính sách Chính sách xã hội

Các chính phủ trên toàn thế giới có các thủ tục và kế hoạch cụ thể để chăm sóc cho nhu cầu sinh hoạt của người dân. Các chương trình chính sách xã hội ở các địa điểm khác nhau kiểm tra tính hiệu quả và hiệu quả của các hệ thống duy trì sức khỏe và sức khỏe xã hội.