Keystone logo

0 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống Nghiên cứu đồ uống Nấu bia rượu 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống
  • Nghiên cứu đồ uống
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Không có chương trình đáp ứng tiêu chí tìm kiếm của bạn. Vui lòng tinh chỉnh các bộ lọc của bạn.

Clear filters

Popular education type

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống Nghiên cứu đồ uống Nấu bia rượu

Các nghiên cứu nấu bia thường bắt đầu bằng việc nghiên cứu hóa học, khoa học sinh học, vật lý hoặc kỹ thuật. Kiến thức ban đầu của sinh viên sau đó có thể được áp dụng trong ngành công nghiệp sản xuất bia khi họ tiếp tục học tập nghiên cứu quá trình lên men, công nghệ nhà máy bia, khoa học lạnh và hóa sinh của ngành sản xuất bia.