Keystone logo

Các trường đại học tốt nhất cho Trực tuyến Các chương trình trong Sénégal 2023

Số lượng tổ chức: 2
  • Bordeaux
  • Marseille
  • Paris
  • + 3 hơn

  Kedge Business School là trường quản lý hàng đầu của Pháp với 4 cơ sở ở Pháp (Paris, Bordeaux, Marseille và Toulon), 3 cơ sở liên kết ở Pháp (Avignon, Bastia và Bayonne) và 4 ở nước ngoài (2 ở Trung Quốc ở Thượng Hải và Tô Châu, và 2 ở Châu Phi ở Dakar và ở Abidjan). Cộng đồng KEDGE bao gồm 15 000 sinh viên (23% trong số đó là sinh viên nước ngoài), 180 giáo sư thường trực (45% trong số đó là quốc tế), 274 đối tác học thuật quốc tế và 75 000 sinh viên tốt nghiệp trên toàn thế giới. KEDGE cung cấp 36 khóa học về quản lý và thiết kế cho sinh viên và chuyên gia, đồng thời triển khai các khóa học được thiết kế riêng cho các công ty ở cấp quốc gia và quốc tế.

  • France Online
  • Belgium Online
  • Switzerland Online
  • + 17 hơn

  ESMAC est une école supérieure d’arts appliqués, de design, de graphisme et d’événementiel dont l’originalité est d’être à distance.