IMF Smart Education

Địa điểm

Madrid

Address
C/ Bernardino Obregón 25
28012 Madrid, Cộng đồng Madrid, Tây Ban Nha

Valencia

Address
c/ Guillem de Castro 9
46007 Valencia, Cộng đồng Valencian, Tây Ban Nha

Seville

Address
c/ Camino de los Descubrimientos, 11
41092 Seville, Andalusia, Tây Ban Nha

Các chương trình

Certificate
MBA
MBA 1 năm