Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Dầu khí 2024

1 Trực tuyến Các chương trình trong Dầu khí 2024

Tổng quat

Khuyến khích cho sinh viên có kiến ​​thức kỹ thuật, Thạc sĩ này trong chương trình dầu khí bao gồm mức độ năng lực cao và kiến ​​thức sâu về kỹ thuật dầu khí, từ đó chuẩn bị các sinh viên cho việc sử dụng thực tế của kiến ​​thức này.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Năng lượng
  • Năng lượng
  • Dầu khí
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Năng lượng (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan