Keystone logo

4 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Khoa học dữ liệu Data Engineering 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Khoa học dữ liệu
  • Data Engineering
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Khoa học dữ liệu Data Engineering

Các khóa học trong lĩnh vực kỹ thuật dữ liệu có thể bao gồm các chủ đề như dữ liệu và kiến trúc kinh doanh, kho dữ liệu và cơ sở dữ liệu, phân tích và định dạng dữ liệu. Học sinh cũng có thể tìm hiểu về quản lý dự án, kỹ thuật hợp tác và giao tiếp hiệu quả.