Keystone logo
của bạn Tìm tiến sĩ trực tuyến của bạn

Tìm tiến sĩ trực tuyến

Bạn muốn học cái gì
Bạn muốn học ở đâu

Các chương trình Tiến sĩ và DBA Trực tuyến

Tiến sĩ, hoặc Tiến sĩ Triết học, là bằng cấp sau đại học do các trường đại học cấp. Đây là bằng cấp học thuật hàng đầu có sẵn trong một lĩnh vực. Bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) là bằng cấp sau đại học do một trường kinh doanh hoặc khoa kinh doanh tại một trường đại học cấp. Việc hoàn thành bằng Tiến sĩ Trực tuyến hoặc DBA Trực tuyến có thể dẫn đến triển vọng nghề nghiệp được cải thiện đáng kể. Đối với sinh viên hoặc các chuyên gia quan tâm đến lãnh đạo, học thuật, tư vấn, nghiên cứu và khởi nghiệp, bằng tiến sĩ hoặc bằng DBA có thể mang lại lợi thế hoặc bằng cấp bắt buộc. Nhiều trường đại học trên thế giới cung cấp các chương trình Tiến sĩ Trực tuyến và DBA Trực tuyến. Sự đa dạng của các chương trình Tiến sĩ Trực tuyến và DBA Trực tuyến khác nhau có thể khiến bạn choáng ngợp - đừng để điều đó cản trở bạn! Bắt đầu tìm kiếm của bạn bằng cách xem các bằng Tiến sĩ Trực tuyến phổ biến nhất và các chương trình DBA Trực tuyến được liệt kê bên dưới.

Các chương trình mới được thêm vào