Keystone logo

2 Trực tuyến Bán thời gian Văn bằng Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Công nghệ Thông tin An ninh CNTT 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Văn bằng
  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Công nghệ Thông tin
  • An ninh CNTT
  • Bán thời gian
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Bán thời gian Văn bằng Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Công nghệ Thông tin An ninh CNTT

an ninh CNTT là có liên quan với việc đảm bảo rằng các hệ thống điện tử, chẳng hạn như máy tính, điện thoại và các thiết bị thông minh, được bảo vệ từ sự gián đoạn. Nó liên quan đến phòng, chống trộm cắp, các cuộc tấn công không gian mạng, và tai nạn có thể gây tổn hại hệ thống máy tính.

Học bán thời gian cho phép một người có được bằng cấp hoặc bằng cấp ngay cả khi họ không thể đi học toàn thời gian. Người ta có thể học theo tốc độ của riêng mình, dần dần tích lũy tín chỉ để được tính vào trình độ cuối cùng.