Keystone logo

Bộ lọc

 • Văn bằng
 • Nghiên cứu Quản lý
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Bán thời gian
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Quản lý (12)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

12 Trực tuyến Bán thời gian Văn bằng Các chương trình trong Kỹ năng lãnh đạo 2024

  Trực tuyến Bán thời gian Văn bằng Các chương trình trong Kỹ năng lãnh đạo

  Lãnh đạo là khả năng chỉ đạo và quản lý người khác, cho dù trong bối cảnh chính thức hoặc không chính thức. Nó đòi hỏi các kỹ năng như sự quyết đoán và thông tin liên lạc, có thể được mua thông qua việc tham gia vào một chương trình giáo dục lãnh đạo.

  Học bán thời gian cho phép một người có được bằng cấp hoặc bằng cấp ngay cả khi họ không thể đi học toàn thời gian. Người ta có thể học theo tốc độ của riêng mình, dần dần tích lũy tín chỉ để được tính vào trình độ cuối cùng.