Keystone logo

1 Trực tuyến Học từ xa Văn bằng Các chương trình trong Nhân văn học Nghiên cứu ngôn ngữ Nghiên cứu tiếng Anh 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Văn bằng
  • Nhân văn học
  • Nghiên cứu ngôn ngữ
  • Nghiên cứu tiếng Anh
  • Học từ xa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Học từ xa Văn bằng Các chương trình trong Nhân văn học Nghiên cứu ngôn ngữ Nghiên cứu tiếng Anh

Sinh viên đang tìm kiếm một mức độ linh hoạt có thể muốn xem xét một chương trình học tiếng Anh. Sinh viên tốt nghiệp thường theo đuổi nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau hoặc chọn nghiên cứu thêm trong các lĩnh vực như pháp luật hoặc kinh doanh. Các khóa học có thể bao gồm ngữ pháp, văn bản sáng tạo và văn học.

Học trực tuyến hoặc học từ xa đề cập đến việc sử dụng phương tiện điện tử và công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong giáo dục. Với việc học trực tuyến, người ta có thể tiếp cận giáo dục bất cứ lúc nào và từ bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet.