Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Văn bằng Các chương trình trong Quản lý khởi sử kinh doanh 2023

Trực tuyến Văn bằng Các chương trình trong Quản lý khởi sử kinh doanh 2023

Tổng quat

Các chương trình về quản lý khởi nghiệp kinh doanh giúp sinh viên sẵn sàng để điều hành và quản lý một công ty. Các chủ đề học tập có thể bao gồm đánh giá rủi ro, các vấn đề liên quan tới thị trường cạnh tranh, kế hoạch chiến lược, ảnh hưởng pháp lý và chính trị, và lập kế hoạch kinh doanh.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Khởi sự kinh doanh
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh doanh (0)
  • Quay lại danh mục chính
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập