Keystone logo

0 Trực tuyến Văn bằng Các chương trình trong Du lịch và Khách sạn Du lịch Quản lý sân gôn 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Văn bằng
  • Du lịch và Khách sạn
  • Du lịch
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Du lịch và Khách sạn (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Không có chương trình đáp ứng tiêu chí tìm kiếm của bạn. Vui lòng tinh chỉnh các bộ lọc của bạn.

Clear filters

Trực tuyến Văn bằng Các chương trình trong Du lịch và Khách sạn Du lịch Quản lý sân gôn

Những cá nhân quan tâm đến vai trò giám sát tại sân gôn có thể học quản lý sân gôn. Các lớp học trong chương trình này dạy cho học sinh trách nhiệm của việc điều hành một sân gôn và các yêu cầu mà các sân gôn cần có để thành công.