Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Văn bằng Các chương trình trong Thương mại 2024

1 Trực tuyến Văn bằng Các chương trình trong Thương mại 2024

Tổng quat

Thương mại là một thành phần của kinh doanh bao gồm tất cả các hoạt động và chức năng diễn ra trong quá trình chuyển giao hàng hóa từ nhà sản xuất đến với người tiêu dùng. Quá trình thương mại giữa các quốc gia được diễn ra trên quy mô lớn hơn.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Văn bằng
 • Nghiên cứu kinh doanh
 • Thương mại
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh doanh (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập