Keystone logo

55 Trực tuyến EMBA Các chương trình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • EMBA
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Báo chí và Truyền thông đại chúng (2)
 • Chăm sóc y tế (3)
 • Kĩ năng đời sống (0)
 • Du lịch và Khách sạn (2)
 • Dạy nghề (0)
 • Giao thông và vận tải hàng hóa (1)
 • Hàng không (0)Khoa học môi trường/năng lượng (0)Khoa học tự nhiên (0)
 • Khoa học xã hội (1)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

  Trực tuyến EMBA Các chương trình Giải thích

  Các chuyên gia kinh doanh làm việc đang tìm kiếm các vị trí có trách nhiệm cao hơn có thể học về Bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Các chương trình EMBA thường kết hợp lý thuyết và thực tiễn để sẵn sàng cho sinh viên về các vị trí lãnh đạo và quản lý trong thế giới doanh nghiệp.