Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 16 Trực tuyến Các chương trình trong ESL 2023

16 Trực tuyến Các chương trình trong ESL 2023

Tổng quat

ESL, hay tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, là chương trình đào tạo tập trung vào việc phát triển kĩ năng nói và hiểu của những sinh viên có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. Đánh vần, đọc, viết, và từ vựng là những nôi dung chính thường được giảng dạy.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • ESL
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Ngôn ngữ (16)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập