Keystone logo

8 Trực tuyến Các chương trình trong Giáo dục người trưởng thành 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Giáo dục
 • Giáo dục người trưởng thành
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Giáo dục (8)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Trực tuyến Các chương trình trong Giáo dục người trưởng thành

  Giáo dục người lớn đề cập đến các chương trình chuẩn bị các học giả để dạy, huấn luyện, hoặc huấn luyện các học viên trưởng thành. Các nhà giáo dục dành cho người lớn có thể dạy các khóa học để chuẩn bị cho người lớn cho GED hoặc tương đương với trường trung học khác hoặc cung cấp các khóa học phát triển chuyên môn cho các chuyên gia làm việc.