Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Graduate Pathway Các chương trình 2024

Trực tuyến Graduate Pathway Các chương trình 2024

Tổng quat

Một chương trình đào tạo sau đại học được thiết kế để giúp các sinh viên quốc tế trước khi vượt qua nền tảng học thuật, kỹ năng ngôn ngữ và các khóa học dự bị kiểm tra cần thiết để thành công trong các chương trình sau đại học tại các trường đại học trên thế giới.

Đọc thêm
Các lĩnh vực nghiên cứu
    Báo chí và Truyền thông đại chúng Chăm sóc y tế Kĩ năng đời sống Du lịch và Khách sạn Dạy nghề Giao thông và vận tải hàng hóa Hàng không Khoa học môi trường/năng lượng Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập