Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 20 Trực tuyến Các chương trình trong Hàng không 2023

20 Trực tuyến Các chương trình trong Hàng không 2023

Tổng quat

Các doanh nghiệp sản xuất máy bay và điều khiển bay, trong số những người khác, có thể thuê những sinh viên đã nghiên cứu hàng không. lĩnh vực này giao dịch với các khía cạnh thực tế của du lịch hàng không, chẳng hạn như thiết kế, sử dụng và tác động môi trường. Nó cũng bao gồm các nghiên cứu về kỹ thuật và vật lý.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Hàng không
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Hàng không (20)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập