Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 Trực tuyến Các chương trình trong Hệ thống ống nước 2023

3 Trực tuyến Các chương trình trong Hệ thống ống nước 2023

Tổng quat

Các khóa học về hệ thống ống nước dạy cho sinh viên cách lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các hệ thống thương mại và dân cư. Các lớp học có thể bao gồm học cách sử dụng các công cụ, quy trình an toàn và phác thảo sơ đồ thoát nước. Học sinh cũng nên tìm hiểu những lợi ích của các vật liệu khác nhau đối với đường ống và đồ đạc.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Xây dựng
 • Hệ thống ống nước
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Xây dựng (3)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan