Keystone logo

35 Trực tuyến Các chương trình trong Giáo dục Công nghệ giáo dục Hệ thống học tập 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Giáo dục
  • Công nghệ giáo dục
  • Hệ thống học tập
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (35)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Giáo dục Công nghệ giáo dục Hệ thống học tập

Hệ thống học tập là các chiến lược được sử dụng bởi các nhà giáo dục để hỗ trợ phát triển kiến ​​thức; do đó, việc nghiên cứu các hệ thống học tập, thông qua việc kiểm tra các chiến lược, là nghiên cứu và phát triển các phương pháp giảng dạy mới hơn.