We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

1 Trực tuyến Các chương trình trong Xây dựng Dịch vụ xây dựng Hệ thống sưởi và thông gió 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Xây dựng
  • Dịch vụ xây dựng
  • Hệ thống sưởi và thông gió
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Xây dựng (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular education type

Popular locations

Trực tuyến Các chương trình trong Xây dựng Dịch vụ xây dựng Hệ thống sưởi và thông gió

Sinh viên hệ thống sưởi ấm và thông gió tìm hiểu về hệ thống truyền nhiệt và không khí, bao gồm ứng dụng thực tế và lý thuyết. Với kiến thức làm việc về các hệ thống như nồi hơi, tua-bin và nhiệt điện, họ có thể mang lại sự đổi mới cho một số lĩnh vực, bao gồm ngành công nghiệp khí đốt và dầu mỏ, cơ khí, công nghiệp hóa chất và các doanh nghiệp luyện kim.