Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Thiết kế Thiết kế truyền thông Hiệu ứng đặc biệt 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Thiết kế
  • Thiết kế truyền thông
  • Hiệu ứng đặc biệt
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Thiết kế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Thiết kế Thiết kế truyền thông Hiệu ứng đặc biệt

Các lớp học trong các hiệu ứng đặc biệt có thể nghiên cứu cách ngành công nghiệp giải trí sử dụng các hiệu ứng đặc biệt để nâng cao phim ảnh, chương trình truyền hình và biểu diễn sân khấu. Hiệu ứng có thể hoàn toàn kỹ thuật số, sử dụng kết hợp các diễn viên kỹ thuật số và trực tiếp hoặc bao gồm các vật liệu hữu hình như dây, chất nổ, trang phục, đạo cụ, bộ phận giả và trang điểm.