Keystone logo

3 Trực tuyến Các chương trình trong Huấn luyện cá nhân 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục
  • Nghiên cứu thể thao
  • Huấn luyện cá nhân
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

    Trực tuyến Các chương trình trong Huấn luyện cá nhân

    Các chuyên gia đào tạo cá nhân có trình độ đang có nhu cầu cao trong ngành thể dục cạnh tranh. Sinh viên quan tâm đến nghề nghiệp trong lĩnh vực này nên được chứng nhận thông qua một chương trình bao gồm khoa học thể dục, giải phẫu và sinh lý học, dinh dưỡng và có thể cần được đào tạo bổ sung để gia nhập lực lượng lao động.