Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Huấn luyện cá nhân 2024

Trực tuyến Các chương trình trong Huấn luyện cá nhân 2024

Tổng quat

Các chuyên gia đào tạo cá nhân có trình độ đang có nhu cầu cao trong ngành thể dục cạnh tranh. Sinh viên quan tâm đến nghề nghiệp trong lĩnh vực này nên được chứng nhận thông qua một chương trình bao gồm khoa học thể dục, giải phẫu và sinh lý học, dinh dưỡng và có thể cần được đào tạo bổ sung để gia nhập lực lượng lao động.

Đọc thêm
Các lĩnh vực nghiên cứu
    Báo chí và Truyền thông đại chúng Chăm sóc y tế Kĩ năng đời sống Du lịch và Khách sạn Dạy nghề Giao thông và vận tải hàng hóa Hàng không Khoa học môi trường/năng lượng Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập