Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 12 Trực tuyến Các chương trình trong Huấn luyện thể thao 2023/2024

12 Trực tuyến Các chương trình trong Huấn luyện thể thao 2023/2024

Tổng quat

Các huấn luyện viên thể thao sử dụng nhiều phương pháp để tối đa hoá tiềm năng của các cầu thủ mà họ dẫn dắt. Các môn học huấn luyện thể thao được xây dựng dựa trên cơ sở tri thức đa dạng, bao gồm chiến lược trò chơi, thể dục thể thao và tâm lý học thể thao.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thể thao
  • Huấn luyện thể thao
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể thao (12)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập