Keystone logo

17 Trực tuyến Các chương trình trong Huấn luyện thể thao 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục
  • Huấn luyện thể thao
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục (17)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Huấn luyện thể thao

Các huấn luyện viên thể thao sử dụng nhiều phương pháp để tối đa hoá tiềm năng của các cầu thủ mà họ dẫn dắt. Các môn học huấn luyện thể thao được xây dựng dựa trên cơ sở tri thức đa dạng, bao gồm chiến lược trò chơi, thể dục thể thao và tâm lý học thể thao.