Keystone logo
OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland Thạc sĩ trong khách sạn và khách sạn quốc tế quản lý

Thạc sĩ trong khách sạn và khách sạn quốc tế quản lý

OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland

OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Zurich, Thụy Sĩ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

16 - 20 tháng

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

EUR 3.960 / per year

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Masters in International Hotel Management
    • Buona Vista area, Thụy Sĩ