We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© Eli Haney, Northwest University photographer
American National University

American National University

American National University

Giới thiệu

Năm 1886, một nhóm các nhà giáo dục và doanh nhân có tầm nhìn xa nhìn thấy nhu cầu đào tạo tập trung, dựa trên sự nghiệp ở miền đông nam Hoa Kỳ. American National University đã ra đời để đáp ứng nhu cầu về kinh doanh, ngân hàng, kế toán, hành chính và các chuyên gia được đào tạo.

American National University cung cấp cơ hội cho các cá nhân đang tìm cách đạt được mục tiêu nghề nghiệp của họ bằng cách cung cấp các chương trình chứng chỉ và bằng cấp thông qua giáo dục từ xa và học tập kết hợp. American National University được dành riêng để đảm bảo sinh viên trưởng thành có quyền truy cập vào các chương trình chất lượng trong các ngành tập trung vào sự nghiệp, cung cấp các kỹ năng cần thiết để cạnh tranh trong thị trường thay đổi ngày nay.

Địa điểm

  • Salem

    1813 East Main Street, VA 24153, Salem

    Câu hỏi