We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Anna Maria College Online

Anna Maria College Online

Anna Maria College Online

Giới thiệu

Anna Maria College là một tổ chức nghệ thuật tự do Công giáo tư nhân, phi lợi nhuận, được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học New England. Được thành lập bởi Sisters of Saint Anne vào năm 1946, các chương trình của Anna Maria tích hợp giáo dục tự do và chuẩn bị chuyên nghiệp phản ánh sự tôn trọng đối với nghệ thuật tự do và giáo dục khoa học dựa trên truyền thống của các Sisters of Saint Anne — đổi mới giáo dục, phục vụ người khác và tiếp cận chất lượng giáo dục cho tất cả mọi người.

Ngoài các chương trình và khóa học đại học và sau đại học khác nhau được cung cấp tại cơ sở của nó ở Paxton, Massachusetts, Cao đẳng Anna Maria cung cấp các chương trình đại học và sau đại học trực tuyến để tiếp cận nhóm sinh viên đa dạng nhất có thể. Các chương trình trực tuyến của chúng tôi phản ánh bản chất gần gũi của cộng đồng khuôn viên trường của chúng tôi, với quy mô lớp học nhỏ cho phép phát triển mối quan hệ cố vấn giữa giảng viên và sinh viên.

Địa điểm

  • Paxton

    50 Sunset Lane, 01612, Paxton

    Câu hỏi