Keystone logo
Aurora University Online EdD trong lãnh đạo có hướng dẫn: Huấn luyện và kèm cặp

EdD trong lãnh đạo có hướng dẫn: Huấn luyện và kèm cặp

Aurora University Online

Aurora University Online

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Aurora, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

3 - 6 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

USD 670 / per credit

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi