We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

California State University, Northridge Tseng College

California State University, Northridge Tseng College

California State University, Northridge Tseng College

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Tseng tạo ra và cung cấp các chương trình sáng tạo giúp tiếp cận với học bổng và giảng dạy đặc biệt của CSUN cho các chuyên gia chăm sóc trẻ, nhà tuyển dụng trong khu vực, sinh viên quốc tế và cộng đồng.

Trường chuyên phát triển các chương trình cấp bằng sau đại học và chứng chỉ nhằm chuẩn bị cho những người trưởng thành chăm sóc trẻ thăng tiến trong các lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng, và chương trình dự bị đại học và tiếng Anh quốc tế cho sinh viên nước ngoài là một trong những chương trình lớn nhất quốc gia.

Địa điểm

  • Los Angeles

    Nordhoff Street,18111, 91330, Los Angeles

    Câu hỏi