Keystone logo
© Eva Dang
Cambridge Islamic College

Cambridge Islamic College

Cambridge Islamic College

Giới thiệu

Cambridge Islamic College là đào tạo ra một thế hệ các học giả và nhà tư tưởng Hồi giáo độc lập, đồng thời là những chuyên gia làm việc đóng góp cho xã hội Anh rộng lớn hơn. Cambridge Islamic College cam kết tạo cầu nối giữa giáo dục thế tục chính thống và các nghiên cứu chuyên ngành về Hồi giáo. Nó đặc biệt nhấn mạnh vào việc thu hút những sinh viên sáng giá, có năng lực, những người đã là chuyên gia hoặc đang trên đường trở thành chuyên gia. Nó hy vọng sinh viên tốt nghiệp của mình sẽ tích cực như những hình mẫu trong cộng đồng của họ, được tôn trọng cả về kiến thức của họ về tôn giáo và tính linh hoạt, chủ nghĩa hiện thực và sự độc lập của tâm trí mà họ áp dụng nó. Bằng cách này, họ sẽ truyền cảm hứng cho những người khác kết hợp việc thực hành đạo Hồi với một mối quan tâm tích cực để sử dụng các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp của họ vì lợi ích của toàn xã hội.

Địa điểm

  • Cambridge

    Sturton Street,58, CB1 2QA, Cambridge

    Câu hỏi